Pár slov o nás

Baldrian_logo_zeleneFolklorní soubor Baldrián Pardubice je komorní hudebně – taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a Východních Čech.

Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v reálném prostředí,  byť částečně stylizované. Každoročně tak můžete členy souboru vidět třeba při „Tříkrálové obchůzce“, „Masopustu“ nebo „Vynášení Smrti“. Baldrián má dlouhodobě vysokou uměleckou kvalitu, což dokládá účinkování pro Českou televizi, živé nahrávky v Českém rozhlase, i divadelní představení „Štědrá koleda králů“ realizované v devíti reprízách s herci Východočeského divadla v Pardubicích.

Soubor natočil CD s vánočními koledami a profilovou desku. Baldriánu od jeho vzniku tleskali diváci nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku a na Slovensku.
Název Baldrián je lidovým jménem pro léčivou bylinku „Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, nebo, chcete-li, zlepší náladua hladí po duši. Alespoň tak to říkají čeští i zahraniční diváci, kteří soubor viděli, ale posoudit to musíte již sami.

Soubor založili v červnu roku 1999 manželé Marie a Aleš Mokrenovi, kteří tehdy oslovili muzikanty a tanečníky s předchozí hudební a taneční praxí ve folklorních souborech. Díky tomu byl soubor schopen po měsíci a půl zkoušení absolvovat svá první vystoupení.

Soubor se ve svém obsazení snaží zejména o přirozenou zpěvnost a muzikálnost. Vedle stylizovaných písní a choreografií, připravuje a prezentuje i tance v základní formě a písně, kde muzikanti doprovázejí zpěváka improvizujícím způsobem. Záměrem je uvádět alespoň část repertoáru co možná nejpřirozeněji a odrážet v předváděných dílech jedinečnost prožívaného okamžiku.