HEJ, MISTŘE aneb VZHŮRU BRATŘI K BETLÉMU

Hej_mistreUnikátní divadelní zpracování České mše vánoční Jakuba Jana Ryby pro děti i dospělé, 17.12.2017 v podání současných i bývalých členů souboru Baldrián a hostů.

Na neděli 17. prosince 2017 připravil od osmnácti hodin do Kulturního domu Hronovická v Pardubicích folklorní soubor Baldrián s hosty ojedinělé divadelní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ožije v podobě obchůzkové hry se zpěvy, která na jeviště přivádí postavy andělů, pastýřů, chasníky i děvečky, rychtáře i pana faráře v podobě, ve které se nejen důstojně oslavuje narození spasitele, ale také vesele tančí na návsi. Zaujme nejen vyprávěný příběh, srozumitelný díky divadelní podobě i dětem, ale také společné zpívání vánočních koled v závěru pořadu.