Vánoce na Veselém Kopci

Vánoční program na Veselém Kopci zahájíme naším vystoupením v neděli 3. prosince 2017 a návštěvníky kromě vyzdobených roubenek čeká v čase mezi 10,30 a 14,30 hodinou Mikulášská obchůzka s naším doprovodem a a zpěvem známých i méně známých koled. Výstava v chaloupkách připomněla tradiční oslavu Štědrého večera v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století a každý den trvání výstavy bude možné sledovat výrobu vánočních předmětů: malování skleněných ozdob, zhotovování ozdob z přírodnin a korálků, pečení perníků z dřevěných forem, pečení obřadního pečiva… a spoustu dalšího.